Thư viện Website – Thủ công mỹ nghệ

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(161,243,252,0.64)” background_color_gradient_end=”rgba(255,188,241,0.43)” background_color_gradient_direction=”65deg” custom_padding=”4px|0px|2px|0px|false|false”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ _builder_version=”3.25″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_pricing_tables disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.3.4″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][et_pb_pricing_table featured=”on” title=”Thủ công mỹ nghệ” subtitle=”Website mẫu” sum=”Giá liên hệ” button_url=”https://iexport.vn/lien-he/” button_text=”Liên hệ” _builder_version=”4.3.4″ header_font=”|600|||||||” body_font=”||||||||” subheader_font=”||||||||” price_font=”||||||||” price_font_size=”47px” currency_frequency_font=”||||||||” currency_frequency_font_size=”14px” currency_frequency_letter_spacing=”0px” currency_frequency_line_height=”1.5em” excluded_text_color=”#e02b20″ custom_button=”on” button_text_size=”21px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#e09900″ button_border_width=”0px” button_border_radius=”23px” button_letter_spacing=”0px” button_font=”|600|||||||” button_alignment=”center” border_width_all=”0px” box_shadow_style=”preset1″ pricing_item_excluded_color=”#e02b20″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”]

Thiết kế và tối ưu liên kết Trang chủ
Cài đặt giao diện
Hiển thị sản phẩm Hot, Showcase

[/et_pb_pricing_table][/et_pb_pricing_tables][et_pb_pricing_tables disabled_on=”on|off|on” _builder_version=”4.3.4″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][et_pb_pricing_table featured=”on” title=”Thủ công mỹ nghệ” subtitle=”Website mẫu” sum=”Giá liên hệ” button_url=”https://iexport.vn/lien-he/” button_text=”Liên hệ” _builder_version=”4.3.4″ header_font=”|600|||||||” body_font=”||||||||” body_line_height=”1em” subheader_font=”||||||||” price_font=”||||||||” price_font_size=”43px” price_line_height=”17px” currency_frequency_font=”||||||||” currency_frequency_font_size=”14px” currency_frequency_letter_spacing=”0px” currency_frequency_line_height=”1.5em” excluded_text_color=”#e02b20″ custom_button=”on” button_text_size=”21px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#e09900″ button_border_width=”0px” button_border_radius=”23px” button_letter_spacing=”0px” button_font=”|600|||||||” button_alignment=”center” border_width_all=”0px” box_shadow_style=”preset1″ pricing_item_excluded_color=”#e02b20″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”]

Thiết kế và tối ưu liên kết Trang chủ
Cài đặt giao diện
Hiển thị sản phẩm Hot, Showcase

[/et_pb_pricing_table][/et_pb_pricing_tables][et_pb_pricing_tables disabled_on=”off|on|on” _builder_version=”4.3.4″ price_font=”||||||||” price_font_size=”75px” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][et_pb_pricing_table featured=”on” title=”Thủ công mỹ nghệ” subtitle=”Website mẫu” sum=”Giá liên hệ” button_url=”https://iexport.vn/lien-he/” button_text=”Liên hệ” _builder_version=”4.3.4″ header_font=”|600|||||||” body_font=”||||||||” body_font_size=”13px” body_line_height=”1em” subheader_font=”||||||||” price_font=”||||||||” price_font_size=”34px” price_line_height=”17px” currency_frequency_font=”||||||||” currency_frequency_font_size=”14px” currency_frequency_letter_spacing=”0px” currency_frequency_line_height=”1.5em” excluded_text_color=”#e02b20″ custom_button=”on” button_text_size=”21px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#e09900″ button_border_width=”0px” button_border_radius=”23px” button_letter_spacing=”0px” button_font=”|600|||||||” button_alignment=”center” border_width_all=”0px” box_shadow_style=”preset1″ pricing_item_excluded_color=”#e02b20″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”]

Thiết kế và tối ưu liên kết Trang chủ
Cài đặt giao diện
Hiển thị sản phẩm Hot, Showcase

[/et_pb_pricing_table][/et_pb_pricing_tables][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://iexport.vn/wp-content/uploads/2019/12/Template-Gift-1-1-scaled.jpg” align=”center” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.3.4″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ disabled_on=”on|off|off” _builder_version=”4.3.4″ custom_padding=”5px|0px|5px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”3px|0px|3px|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_slider posts_number=”10″ include_categories=”22″ orderby=”title_asc” more_text=”Xem thêm” excerpt_length=”0″ show_meta=”off” _builder_version=”4.3.4″ header_font=”|600|||||||” header_font_size=”35px” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(161,243,252,0.64)” background_color_gradient_end=”rgba(255,188,241,0.43)” background_color_gradient_direction=”65deg” custom_button=”on” button_text_size=”18px” button_bg_color=”#e09900″ button_border_color=”#e09900″ button_border_radius=”33px” button_font=”|600|||||||” button_alignment=”center” width=”100%” custom_margin=”|||0px|false|false” button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_post_slider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ disabled_on=”on|off|off” _builder_version=”4.3.4″ background_image=”https://iexport.vn/wp-content/uploads/2019/04/99431.png” custom_padding=”4px|0px|2px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”27px|0px|27px|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.3.4″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#ffffff” text_font_size=”28px”]

Đăng ký thông tin để được

hỗ trợ tư vấn ngay

[/et_pb_text][et_pb_contact_form captcha=”off” email=”iexport@miczone.asia” custom_message=”Thông tin khách yêu cầu tư vấn:||et_pb_line_break_holder||Tên: %%Full_Name%%||et_pb_line_break_holder||email: %%Email%% ||et_pb_line_break_holder||số điện thoại: %%Phone_Number%% ||et_pb_line_break_holder||Lời nhắn: %%Message%%” success_message=”Cảm ơn Anh/ Chị đã gửi thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời trong thời gian sớm nhất.” submit_button_text=”GỬI ĐĂNG KÝ” module_id=”et_pb_contact_form_0″ _builder_version=”4.3.4″ title_font=”||||||||” form_field_font=”||||||||” form_field_font_size=”16px” custom_button=”on” button_text_size=”17px” button_text_color=”#e09900″ button_bg_color=”#e2e2e2″ button_border_width=”4px” button_border_color=”#e2e2e2″ button_border_radius=”44px” button_letter_spacing=”2px” button_font=”|800||on|||||” button_use_icon=”off” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”|50px||50px|false|false” hover_enabled=”0″][et_pb_contact_field field_id=”Email_2″ field_title=”Email” fullwidth_field=”on” _builder_version=”3.16″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Name” field_title=”Họ và Tên” _builder_version=”3.16″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Phone_number” field_title=”Số điện thoại” field_type=”email” _builder_version=”3.16″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Message” field_title=”Yêu cầu – Thông tin công ty” field_type=”text” fullwidth_field=”on” _builder_version=”3.16″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ disabled_on=”off|on|on” _builder_version=”4.3.4″ background_image=”https://iexport.vn/wp-content/uploads/2019/04/99431.png” custom_padding=”4px|0px|2px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”27px|0px|7px|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.3.4″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#ffffff” text_font_size=”18px”]

Đăng ký thông tin để được hỗ trợ tư vấn ngay

[/et_pb_text][et_pb_contact_form captcha=”off” email=”iexport@miczone.asia” custom_message=”Thông tin khách yêu cầu tư vấn:||et_pb_line_break_holder||Tên: %%Full_Name%%||et_pb_line_break_holder||email: %%Email%% ||et_pb_line_break_holder||số điện thoại: %%Phone_Number%% ||et_pb_line_break_holder||Lời nhắn: %%Message%%” success_message=”Cảm ơn Anh/ Chị đã gửi thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời trong thời gian sớm nhất.” submit_button_text=”Gửi” module_id=”et_pb_contact_form_0″ _builder_version=”4.3.4″ form_field_custom_margin=”|-120px||-120px|false|false” title_font=”||||||||” form_field_font=”||||||||” form_field_font_size=”16px” custom_button=”on” button_text_size=”11px” button_text_color=”#e09900″ button_bg_color=”#e2e2e2″ button_border_width=”4px” button_border_color=”#e2e2e2″ button_border_radius=”20px” button_font=”|800||on|||||” button_use_icon=”off” max_width_tablet=”” max_width_phone=”100%” max_width_last_edited=”on|tablet” min_height=”342px” custom_margin=”|130px|8px|120px|false|false” custom_padding=”||20px||false|false” hover_enabled=”0″ button_text_size_tablet=”” button_text_size_phone=”” button_text_size_last_edited=”on|phone”][et_pb_contact_field field_id=”Email_2″ field_title=”Email” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.4″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Name” field_title=”Họ và tên” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.4″][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Phone” field_title=”Số điện thoại” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.4″][/et_pb_contact_field][et_pb_contact_field field_id=”Message” field_title=”Yêu cầu – Thông tin công ty” field_type=”text” fullwidth_field=”on” _builder_version=”4.3.4″ button_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_text_color__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_border_radius__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”off” button_two_border_radius__hover_enabled=”off” button_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_bg_color__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”off” button_two_bg_color__hover_enabled=”off”][/et_pb_contact_field][/et_pb_contact_form][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *