0909346247 [email protected]

Với mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam gia nhập vào xu hướng xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử Alibaba.com, sáng ngày 14/3, Fado chính thức ký kết hợp tác với Alibaba và trở thành đối tác được ủy quyền của Alibaba tại Việt Nam.