Bản tin thị trường

Xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU ngày càng tăng

Xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU ngày càng tăng

Tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 8 tháng 2020

Tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 8 tháng 2020

Xuất khẩu thủy sản: Đài Loan là thị trường tiềm năng

Xuất khẩu thủy sản: Đài Loan là thị trường tiềm năng

Xuất khẩu nông sản vào EU: Thách thức về an toàn và kiểm dịch

Xuất khẩu nông sản vào EU: Thách thức về an toàn và kiểm dịch

Danh mục thực vật và sản phẩm được phép nhập khẩu vào Myanmar

Danh mục thực vật và sản phẩm được phép nhập khẩu vào Myanmar

Thủ tục nhập khẩu trứng, gia cầm giống vào Myanmar

Thủ tục nhập khẩu trứng, gia cầm giống vào Myanmar

Giai đoạn 2021 – 2025: Đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm

Giai đoạn 2021 – 2025: Đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm

Gỗ ghép thanh xuất khẩu: Trở lại nhóm có mức thuế 0%

Gỗ ghép thanh xuất khẩu: Trở lại nhóm có mức thuế 0%

Tiếp cận thị trường EU: Coi trọng yếu tố bền vững

Tiếp cận thị trường EU: Coi trọng yếu tố bền vững

EU công bố hạn ngạch nhập khẩu nông sản và gạo Việt Nam theo EVFTA

EU công bố hạn ngạch nhập khẩu nông sản và gạo Việt Nam theo EVFTA

Chương trình xúc tiến: “Nhãn Việt Nam mình!” Australia, 2020

Chương trình xúc tiến: “Nhãn Việt Nam mình!” Australia, 2020

Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây

Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông quan xuất nhập khẩu

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông quan xuất nhập khẩu

Xuất siêu tăng mạnh, xuất nhập khẩu đón nhận kỷ lục mới

Xuất siêu tăng mạnh, xuất nhập khẩu đón nhận kỷ lục mới

Cơ hội bứt phá xuất khẩu đồ gỗ sang EU

Cơ hội bứt phá xuất khẩu đồ gỗ sang EU

Tiềm năng xuất khẩu nông sản vào thị trường ALGERIA

Tiềm năng xuất khẩu nông sản vào thị trường ALGERIA

DIỄN ĐÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

DIỄN ĐÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

Xuất khẩu trái cây vào EU: Cần tuân thủ truy xuất nguồn gốc

Xuất khẩu trái cây vào EU: Cần tuân thủ truy xuất nguồn gốc

Củng cố thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm nông sản

Củng cố thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm nông sản

Danh mục thực vật và sản phẩm được phép nhập khẩu vào Myanmar

Danh mục thực vật và sản phẩm được phép nhập khẩu vào Myanmar

Thủ tục nhập khẩu trứng, gia cầm giống vào Myanmar

Thủ tục nhập khẩu trứng, gia cầm giống vào Myanmar

Giai đoạn 2021 – 2025: Đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm

Giai đoạn 2021 – 2025: Đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm

Gỗ ghép thanh xuất khẩu: Trở lại nhóm có mức thuế 0%

Gỗ ghép thanh xuất khẩu: Trở lại nhóm có mức thuế 0%

Tiếp cận thị trường EU: Coi trọng yếu tố bền vững

Tiếp cận thị trường EU: Coi trọng yếu tố bền vững

EU công bố hạn ngạch nhập khẩu nông sản và gạo Việt Nam theo EVFTA

EU công bố hạn ngạch nhập khẩu nông sản và gạo Việt Nam theo EVFTA

Chương trình xúc tiến: “Nhãn Việt Nam mình!” Australia, 2020

Chương trình xúc tiến: “Nhãn Việt Nam mình!” Australia, 2020

Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây

Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông quan xuất nhập khẩu

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông quan xuất nhập khẩu

Xuất siêu tăng mạnh, xuất nhập khẩu đón nhận kỷ lục mới

Xuất siêu tăng mạnh, xuất nhập khẩu đón nhận kỷ lục mới

Cơ hội bứt phá xuất khẩu đồ gỗ sang EU

Cơ hội bứt phá xuất khẩu đồ gỗ sang EU

Tiềm năng xuất khẩu nông sản vào thị trường ALGERIA

Tiềm năng xuất khẩu nông sản vào thị trường ALGERIA

DIỄN ĐÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

DIỄN ĐÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ

Xuất khẩu trái cây vào EU: Cần tuân thủ truy xuất nguồn gốc

Xuất khẩu trái cây vào EU: Cần tuân thủ truy xuất nguồn gốc

Củng cố thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm nông sản

Củng cố thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm nông sản

4 tháng năm 2020, xuất khẩu rau quả sang thị trường Thái Lan tăng 244,1%

4 tháng năm 2020, xuất khẩu rau quả sang thị trường Thái Lan tăng 244,1%

Cà phê tiếp tục xu hướng tăng giá

Cà phê tiếp tục xu hướng tăng giá

Xuất khẩu tôm vào Australia phải đáp ứng yêu cầu mới nào?

Xuất khẩu tôm vào Australia phải đáp ứng yêu cầu mới nào?

Xuất khẩu hạt điều mang về hơn 960 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2020

Xuất khẩu hạt điều mang về hơn 960 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2020

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc được giá

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc được giá

Xuất khẩu sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm 2020

Xuất khẩu sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm 2020

Ngao hai cùi đã được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Ngao hai cùi đã được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Sắp thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long

Sắp thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long

giai phap logistics

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

giai phap logistics

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

Nội dung cần trao đổi để chúng tôi liên lạc lại