Sự hợp tác giữa Fado và Alibaba mang lại giá trị lớn cho cộng đồng doanh nghiệp SMEs và xã hội

Sự hợp tác giữa Fado và Alibaba mang lại giá trị lớn cho cộng đồng doanh nghiệp SMEs và xã hội

Việc ký kết hợp tác sẽ mở ra kênh thương mại mới hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam (nhất là các công ty vừa và nhỏ chưa có đủ nhân sự xuất khẩu chuyên nghiệp, chưa có kinh nghiệm, chưa am hiểu thị trường nước ngoài…) để có thể chủ động chào hàng ra thị trường các quốc...

Cơ hội xuất khẩu trực tuyến đầy tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Với mục đích giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gia nhập vào xu hướng xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử, Fado đã ký kết hợp tác với Alibaba, để trở thành đối tác chính thức của Alibaba nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia giao thương...

Fado Việt Nam hợp tác với Alibaba phát triển thương mại điện tử

Việc hợp tác này mở ra kênh thương mại mới hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có đủ nhân sự xuất khẩu chuyên nghiệp, chưa có kinh nghiệm, chưa am hiểu thị trường nước ngoài… có thể chủ động chào hàng ra thị trường các quốc gia...