QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

I. KHÁCH HÀNG: Có quyền yêu cầu Bên cung cấp dịch vụ cung cấp các thông tin về chất lượng dịch vụ và cước phí liên quan; Hợp tác với nhân viên kỹ thuật của Bên cung cấp dịch vụ và thực thi theo các hướng dẫn sử dụng của dịch vụ; Tuân thủ đúng các quy định của pháp...

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty luôn hiểu rằng quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Công ty cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Công ty đảm bảo sẽ...

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của iExport, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của iExport dưới tên miền chính thức là www.iexport.vn. iExport sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.iexport.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung...