CƠ HỘI GIAO THƯƠNG-XUẤT KHẨU DỨA TƯƠI-KHÁCH INDONESIA

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG-XUẤT KHẨU DỨA TƯƠI-KHÁCH INDONESIA

👉 Thông tin yêu cầu như sau: 🌻Mặt hàng: Dứa tươi 🍏 Hương vị: Ngọt 🎯 Màu: xanh/vàng 👉 Size: 500-800 gram 800- 1200 gram ✅ Khối lượng: 1cont 40ft ⚓️ Nơi giao hàng: Port of Tanjung Priok 🍀 25Shipment term: CIF 👉👉 Anh chị có nguồn hàng có thể cung cấp vui lòng liên hệ...

Cơ hội giao thương Khu vực Trung Đông

Cơ hội giao thương Khu vực Trung Đông CƠ HỘI GIAO THƯƠNG-XUẤT KHẨU DỨA TƯƠI-KHÁCH INDONESIA ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU SANG SRI LANKA – MẶT HÀNG BƠ BOOTH TƯƠI CƠ HỘI XUẤT KHẨU TRUNG ĐÔNG – ĐƠN HÀNG DỨA TƯƠI – KHÁCH IRAN Cơ hội giao thương – Yêu cầu mua...

Cơ hội giao thương Khu vực Tây Á

Cơ hội giao thương Khu vực Tây Á CƠ HỘI GIAO THƯƠNG-XUẤT KHẨU DỨA TƯƠI-KHÁCH INDONESIA ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU SANG SRI LANKA – MẶT HÀNG BƠ BOOTH TƯƠI CƠ HỘI XUẤT KHẨU TRUNG ĐÔNG – ĐƠN HÀNG DỨA TƯƠI – KHÁCH IRAN Cơ hội giao thương – Yêu cầu mua tấm...

Cơ hội giao thương khu vực Nam Mỹ

Cơ hội giao thương khu vực Nam Mỹ CƠ HỘI GIAO THƯƠNG-XUẤT KHẨU DỨA TƯƠI-KHÁCH INDONESIA ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU SANG SRI LANKA – MẶT HÀNG BƠ BOOTH TƯƠI CƠ HỘI XUẤT KHẨU TRUNG ĐÔNG – ĐƠN HÀNG DỨA TƯƠI – KHÁCH IRAN Cơ hội giao thương – Yêu cầu mua tấm...

Cơ hội giao thương Khu vực Nam Á

Cơ hội giao thương Khu vực Nam Á CƠ HỘI GIAO THƯƠNG-XUẤT KHẨU DỨA TƯƠI-KHÁCH INDONESIA ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU SANG SRI LANKA – MẶT HÀNG BƠ BOOTH TƯƠI CƠ HỘI XUẤT KHẨU TRUNG ĐÔNG – ĐƠN HÀNG DỨA TƯƠI – KHÁCH IRAN Cơ hội giao thương – Yêu cầu mua tấm...