Cơ Hội Giao Thương – Đơn Hàng Xuất Khẩu Dứa Tươi – Khách IRAN

Cơ Hội Giao Thương – Đơn Hàng Xuất Khẩu Dứa Tươi – Khách IRAN

👉 Thông tin chi tiết về đơn hàng như sau: 🍀 Sản phẩm: Dứa tươi 📑Số lượng: 20 tấn 📦 Đóng gói: 1 thùng 7-10 trái ⚓️ Hình thức giao hàng: CIF 🚢 Cảng nhận hàng:  Bandar abbas Port, Iran 📌Quý Doanh Nghiệp có khả năng cung cấp vui lòng liên hệ để nhận thông tin và có thể...