0909346247 [email protected]

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020 chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần suất như sau:

+ Đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội: mỗi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày.

+ Các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng/Phú Quốc – Hà Nội: mỗi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

+ Các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/Phú Quốc – Thành phố Hồ Chí Minh: mỗi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

+ Dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Với các chuyến bay không vận chuyển hành khách, Bộ Giao thông vận tải không hạn chế khai thác.

Trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chuyên chở hành khách từ các cảng hàng không địa phương đến Hà Nội hoặc TP.HCM và ngược lại, các hãng hàng không đề nghị Cục Hàng không Việt Nam từng trường hợp cụ thể để xem xét, quyết định.

Cục Hàng không có nhiệm vụ chỉ đạo các cảng vụ hàng không phối hợp với chính quyền địa phương rà soát việc cách ly của tổ bay người nước ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tuân thủ các quy trình, quy định về phòng và chống lây lan dịch bệnh của Bộ Y tế.

Giám sát việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc của hành khách trước khi lên máy bay, yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo hành khách trước khi lên máy bay phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc.

Việc giới hạn số lượng chuyến bay của mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ còn 1 chuyến/ngày trên 5 đường bay trên và dừng toàn bộ việc khai thác khoảng 30 đường bay nội địa khác là động thái mạnh mẽ của Bộ Giao thông vận tải để giảm nhu cầu đi lại, ngăn ngừa dịch COVID-19 so với yêu cầu các hãng giảm dần các chuyến bay đến mức tối đa được đưa ra vào ngày 28-3.