[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_fullwidth_image src=”https://iexport.vn/wp-content/uploads/2020/12/module-4-xay-dung-tai-san-thuong-hieu-1.jpg” alt=”Xây dựng tài sản thương hiệu” title_text=”module-4-xay-dung-tai-san-thuong-hieu” src_tablet=”https://iexport.vn/wp-content/uploads/2020/12/module-4-xay-dung-tai-san-thuong-hieu-1.jpg” src_phone=”https://iexport.vn/wp-content/uploads/2020/12/module-4-xay-dung-tai-san-thuong-hieu-1.jpg” src_last_edited=”on|phone” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ src__hover_enabled=”off|desktop” sticky_enabled=”0″][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ disabled_on=”off|off|off” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”2px||0px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default”][et_pb_post_title meta=”off” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” title_font=”Roboto|700|||||||” title_text_align=”left” custom_margin=”||17px|||” hover_enabled=”0″ title_text_color=”#3066be” title_font_size__hover_enabled=”off|desktop” title_font_size_last_edited=”on|desktop” title_font_size=”30px” sticky_enabled=”0″ title_font_size_phone=”26px”][/et_pb_post_title][et_pb_divider color=”#ff9900″ divider_weight=”1px” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” width=”75%” module_alignment=”left” custom_margin=”||1px|||” custom_padding=”||0px|||”][/et_pb_divider][et_pb_toggle title=”M4-01. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MODULE 4 ” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-02. XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐỂ THÀNH CÔNG” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-03. TẠO LẬP DOMAIN EMAIL CHO TÀI KHOẢN CỦA BẠN ” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-04. TẠO LẬP WEBSITE THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-05. TẠO LẬP TRANG FACEBOOK THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-06. SỬ DỤNG FACEBOOK MESSENGER ĐỂ XÂY DỰNG DANH SÁCH THEO DÕI” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-07. CÀI ĐẶT NHIỀU CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐỂ THÀNH CÔNG ” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-08. ĐẶC TRƯNG QUAN TRỌNG TRONG CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-09. XÂY DỰNG DANH SÁCH KHÁCH THEO DÕI TRƯỚC KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-10. SỬ DỤNG FACEBOOK ADS ĐỂ CÓ NHIỀU KHÁCH THEO DÕI” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-11 ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU PHẢN HỒI VỀ SẢN PHẨM DỰA TRÊN CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN PART 1″ icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-12. TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU P1″ icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-13. TẠO NỘI DUNG THƯƠNG HIỆU P2″ icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-14. TÓM TẮT MODULE 4 ” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”M4-15. TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN” icon_color=”rgba(0,0,0,0)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default” title_font=”Open Sans|700|||||||” title_text_align=”left” use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”rgba(0,0,0,0)” background_color_gradient_end=”#ff9900″ background_color_gradient_start_position=”90%” background_color_gradient_end_position=”49%” text_orientation=”left”]

nút tài liệu

[/et_pb_toggle][et_pb_video thumbnail_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.6)” _builder_version=”4.6.1″ _module_preset=”default”][/et_pb_video][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]