0909346247 [email protected]
Tung sản phẩm hoàn hảo

Module 6. Tung sản phẩm hoàn hảo

M6-01. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MODULE 6

M6-02. CHUẨN BỊ CHO ĐƠN HÀNG GỬI FBA ĐẦU TIÊN

nút tài liệu

M6-03. ĐƠN HÀNG FBA ĐẦU TIÊN CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐI

nút tài liệu

M6-04. QUÁ TRÌNH AMAZON XỬ LÝ ĐỂ ĐĂNG BÁN

nút tài liệu

M6-05. TỪ KHÓA ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐỂ ĐĂNG BÁN P1

nút tài liệu

M6-06. TỪ KHÓA ĐƯỢC ƯU TIÊN KHI ĐĂNG BÁN P2

nút tài liệu

M6-07. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM TRÊN AMAZON

nút tài liệu

M6-08. CẤU TRÚC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO THÀNH CÔNG

nút tài liệu

M6-09. CÀI ĐẶT CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO CỦA SẢN PHẨM

nút tài liệu

M6-10. ĐẠT ĐƯỢC LƯỢNG DOANH SỐ VÀ PHẢN HỒI SẢN PHẨM

nút tài liệu

M6-11. TẠO MÃ KHUYẾN MÃI AMAZON

nút tài liệu

M6-12. TẠO LINK AMAZON CHO TỪ KHÓA MỤC TIÊU

nút tài liệu

M6-13. XÂY DỰNG MÀ KHUYẾN MÃI CHO CÁC KHÁCH HÀNG THEO GIỎI

nút tài liệu

M6-14. GIẢM TỶ LỆ CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS

nút tài liệu

M6-15. THEO DÕI SỐ LIỆU ĐỂ ĐIỀU CHỈNH

nút tài liệu

M6-16. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ TỐI ƯU TRANG SẢN PHẨM

nút tài liệu

M6-17. TỐI ƯU GIÁ ĐỂ CẠNH TRANH THỨ HẠNG VÀ DOANH SỐ

nút tài liệu

M6-18. LỢI NHUẬN TỪ THỨ HẠNG SẢN PHẨM

nút tài liệu

M6-19. SẢN PHẨM LƯU KHO HẾT HÀNG, TIẾP TỤC ĐẶT MUA VÀ ĐĂNG LẠI SẢN PHẨM

nút tài liệu

M6-20. TỔNG KẾT MODULE 6 VÀ HÀNH ĐỘNG

nút tài liệu

M6-21. TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN