0909346247 [email protected]
Đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới

Module 8. Đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới

M8-01. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MODULE 8 - NÂNG TẦM KINH DOANH CỦA BẠN LÊN MỘT TẦM CAO MỚI

M8-02. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI VÀ CÓ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

nút tài liệu

M8-03. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

nút tài liệu

M8-04. SỨC MẠNH CỦA SỐ LIỆU THƯƠNG HIỆU

nút tài liệu

M8-05. CHƯƠNG TRÌNH AMAZON ATTRIBUTE BETA

nút tài liệu

M8-06. SỬ DỤNG GOOGLE ADS ĐỂ TĂNG LƯỢNG KHÁCH THEO DÕI VÀ DOANH SỐ

nút tài liệu

M8-07. THỐNG TRỊ VỚI YOUTUBE ADS

nút tài liệu

M8-08. LÀM VIỆC VỚI NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG ĐỂ QUANG BÁ SẢN VÀ TĂNG DOANH SỐ

nút tài liệu

M8-09. SỬ DỤNG INSTAGRAM ĐỂ ĐẨY MẠNH LƯỢNG TRUY CẬP, DOANH SỐ VÀ PHẢN HỒI SẢN PHẨM

nút tài liệu

M8-10. ĐÀM PHÁN VỚI HIJACKERS

nút tài liệu

M8-11. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ ĐỂ VẬN HÀNH KINH DOANH

nút tài liệu

M8-12. DÒNG TIỀN VÀ RÚT TIỀN

nút tài liệu

M8-13. TỔNG KẾT MODULE 8

nút tài liệu

M8-14. TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN