Kết nối giao thương trong và ngoài nước

Thách thc ca Doanh Nghip trong kinh doanh Thương Mại Điện Tử

Không có thời gian tự vận hành

Không am hiểu về Thương mại điện tử

Không có nhân sự chuyên trách

Các hỗ trợ từ iExport

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong bước đầu triển khai hoạt động xuất khẩu trực tuyến, iExport mang đến cho doanh nghiệp hỗ trợ toàn diện, doanh nghiệp không còn phải băn khoăn về việc vận hành hay vấn đề đào tạo nhân viên, chỉ cần tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh và chốt đơn hàng.

iExport thường xuyên hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau và với đối tác nước ngoài, giới thiệu cơ hội giao thương cho đối tác phù hợp, liên kết với các Hiệp hội, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, học hỏi và nâng tầm doanh nghiệp.

Các sự kiện nổi bật

giai phap logistics

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

giai phap logistics
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ
Nội dung cần trao đổi để chúng tôi liên lạc lại