Thách thc ca Doanh Nghip trong vn hành gian hàng ECVN

Không có thời gian tự vận hành

Không am hiểu về Thương mại điện tử

Không có nhân sự chuyên trách

Thách thc ca Doanh Nghip trong

vận hành gian hàng ECVN

Không có

thời gian tự vận hành

Không am hiểu

về Thương mại điện tử

Không có

nhân sự chuyên trách

Thách thc ca Doanh Nghip trong vận hành gian hàng ECVN

Không có

thời gian tự vận hành

Không am hiểu

về TMĐT

Không có

nhân sự chuyên trách

Các hỗ trợ từ iExport

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong bước đầu triển khai hoạt động xuất khẩu trực tuyến, iExport mang đến cho doanh nghiệp hỗ trợ toàn diện, doanh nghiệp không còn phải băn khoăn về việc vận hành hay vấn đề đào tạo nhân viên, chỉ cần tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh và chốt đơn hàng.

Các hỗ trợ từ iExport

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong bước đầu triển khai hoạt động xuất khẩu trực tuyến, iExport mang đến cho doanh nghiệp hỗ trợ toàn diện, doanh nghiệp không còn phải băn khoăn về việc vận hành hay vấn đề đào tạo nhân viên, chỉ cần tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh và chốt đơn hàng.

Đăng ký thông tin để được hỗ trợ tư vấn ngay

Đăng ký thông tin để được hỗ trợ tư vấn ngay