Đức tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam

5 tháng đầu năm 2020, Đức giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil nhưng tăng mạnh từ Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt tiêu của Đức trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 12,5 nghìn tấn, trị giá 35,93 triệu USD, giảm 4,3% về lượng và giảm 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 5 tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Đức đạt 2.873 USD/tấn, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Đức từ Việt Nam giảm 16,3%, xuống còn 2.750 USD/tấn.

5 tháng đầu năm 2020, Đức giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil nhưng tăng mạnh từ Việt Nam. Cụ thể, theo ITC, nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ Brazil trong 5 tháng đầu năm 2020 giảm 13,8% về lượng và giảm 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 5.373 tấn, trị giá 11,88 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Đức chiếm 43% trong 6 tháng đầu năm 2020, thấp hơn so với 47,7% trong 5 tháng đầu năm 2019.

Ngược lại, nhập khẩu hạt tiêu của Đức từ Việt Nam tăng 19,7% về lượng và tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 4.907 tấn, trị giá 13,49 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức tăng từ 31,4% trong 5 tháng đầu năm 2019, lên 39,2% trong 5 tháng đầu năm 2020.

Về số liệu xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính, xuất khẩu hạt tiêu tháng 8/2020 đạt 18 nghìn tấn, trị giá 45 triệu USD, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 0,3% về trị giá so với tháng 7/2020, so với tháng 8/2019 giảm 4,6% về lượng và giảm 3% về trị giá. Tính chung, trong 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu đạt 203 nghìn tấn, trị giá 445 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 8/2020, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt 2.500 USD/tấn, tăng 0,4% so với tháng 7/2020 và tăng 1,6% so với tháng 8/2019. Trong 8 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt 2.198 USD/tấn, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2020 xuất khẩu hạt tiêu đen xay tăng 219,9% về lượng và tăng 194,5% về trị giá so với tháng 7/2019, đạt 5,2 nghìn tấn, trị giá 14,35 triệu USD. Trong 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu đen xay tăng 36,7% về lượng và tăng 24,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 18,9 nghìn tấn, trị giá 53,75 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay sang hầu hết các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao từ 2 đến 3 con số, như: Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản, Úc, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu đen xay sang Đức tăng 353,8%; Chi Lê tăng 273,3%.

Skills

,

Posted on

02/09/2020

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *