Đăng sản phẩm chất lượng cao chuẩn SEO

Mỗi sản phẩm đăng trên Alibaba.com cần được tối ưu về hình ảnh, nội dung, từng phần giới thiệu và từ khóa, nhằm mục tiêu đạt thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm. Từ đó tiếp cận, thu hút được người mua, đem về nhiều Inquiries (Hỏi hàng) chất lượng.

1. ĐĂNG SẢN PHẨM PHIÊN BẢN QUỐC TẾ

l

Đăng sản phẩm bằng tiếng Anh

l

Tối ưu thứ hạng sản phẩm bằng từ khóa

l

Đăng đúng danh mục sản phẩm

2. ĐĂNG SẢN PHẨM PHIÊN BẢN ĐA NGÔN NGỮ

l

Đăng sản phẩm bằng 16 ngôn ngữ quốc tế

l

Điểm sản phẩm đạt High quality

l

Đầy đủ thông tin sản phẩm và công ty

2. ĐĂNG SẢN PHẨM PHIÊN BẢN ĐA NGÔN NGỮ

l

Đăng sản phẩm bằng 16 ngôn ngữ quốc tế

l

Điểm sản phẩm đạt High quality

l

Đầy đủ thông tin sản phẩm và công ty

3. THIẾT KẾ TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM

l

Đầy đủ thông tin sản phẩm và công ty

l

Sắp xếp bố cục như trang giới thiệu sản phảm chuyên nghiệp

l

Tối ưu hình ảnh và thiết kế

HẠNG MỤC

Đăng sản phẩm phiên bản quốc tế

Đăng sản phẩm phiên bản đa ngôn ngữ

Sáng tạo nội dung

Tối ưu SEO 

Thiết kế minisite chuyên nghiệp

Nâng cấp Minisite

Chụp ảnh sản phẩm (*)

Chỉnh sửa, xử lý hình ảnh (*)

Thiết kế banner sản phẩm

Số lượng trang sản phẩm thiết kế

Đảm bảo tỷ lệ phản hồi

Cam kết điểm số Star Ratings (*)

Cam kết tăng quyền báo giá RFQ

Cam kết số lượng từ khóa ở trang nhất

Cam kết số lượng sản phẩm hiệu quả

Hỗ trợ đào tạo

Hướng dẫn nâng cao

Nhân viên trực gian hàng

Nhân viên tư vấn KH bằng tiếng Anh

Nhân viên tư vấn dịch vụ Logistics

Nhân viên tư vấn hợp đồng

Báo cáo hàng tháng

VIP I

100

Không

Không

Không

Không

2

>=95%

>=4*

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

VIP II

200

Không

4

>=95%

>=5*

VIP III

300

7

>=95%

>=5*

HẠNG MỤC

Đăng sản phẩm phiên bản quốc tế

Đăng sản phẩm phiên bản đa ngôn ngữ

Sáng tạo nội dung

Tối ưu SEO 

Thiết kế minisite chuyên nghiệp

Nâng cấp Minisite

Chụp ảnh sản phẩm (*)

Chỉnh sửa, xử lý hình ảnh (*)

Thiết kế banner sản phẩm

Số lượng trang sản phẩm thiết kế

Đảm bảo tỷ lệ phản hồi

Cam kết điểm số Star Ratings (*)

Cam kết tăng quyền báo giá RFQ

Cam kết số lượng từ khóa ở trang nhất

Cam kết số lượng sản phẩm hiệu quả

Hỗ trợ đào tạo

Hướng dẫn nâng cao

Nhân viên trực gian hàng

Nhân viên tư vấn KH bằng tiếng Anh

Nhân viên tư vấn dịch vụ Logistics

Nhân viên tư vấn hợp đồng

Báo cáo hàng tháng

VIP I

100

Không

Không

Không

Không

2

>=95%

>=4*

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

HẠNG MỤC

Đăng sản phẩm phiên bản quốc tế

Đăng sản phẩm phiên bản đa ngôn ngữ

Sáng tạo nội dung

Tối ưu SEO 

Thiết kế minisite chuyên nghiệp

Nâng cấp Minisite

Chụp ảnh sản phẩm (*)

Chỉnh sửa, xử lý hình ảnh (*)

Thiết kế banner sản phẩm

Số lượng trang sản phẩm thiết kế

Đảm bảo tỷ lệ phản hồi

Cam kết điểm số Star Ratings (*)

Cam kết tăng quyền báo giá RFQ

Cam kết số lượng từ khóa ở trang nhất

Cam kết số lượng sản phẩm hiệu quả

Hỗ trợ đào tạo

Hướng dẫn nâng cao

Nhân viên trực gian hàng

Nhân viên tư vấn KH bằng tiếng Anh

Nhân viên tư vấn dịch vụ Logistics

Nhân viên tư vấn hợp đồng

Báo cáo hàng tháng

VIP II

200

Không

4

>=95%

>=5*

HẠNG MỤC

Đăng sản phẩm phiên bản quốc tế

Đăng sản phẩm phiên bản đa ngôn ngữ

Sáng tạo nội dung

Tối ưu SEO 

Thiết kế minisite chuyên nghiệp

Nâng cấp Minisite

Chụp ảnh sản phẩm (*)

Chỉnh sửa, xử lý hình ảnh (*)

Thiết kế banner sản phẩm

Số lượng trang sản phẩm thiết kế

Đảm bảo tỷ lệ phản hồi

Cam kết điểm số Star Ratings (*)

Cam kết tăng quyền báo giá RFQ

Cam kết số lượng từ khóa ở trang nhất

Cam kết số lượng sản phẩm hiệu quả

Hỗ trợ đào tạo

Hướng dẫn nâng cao

Nhân viên trực gian hàng

Nhân viên tư vấn KH bằng tiếng Anh

Nhân viên tư vấn dịch vụ Logistics

Nhân viên tư vấn hợp đồng

Báo cáo hàng tháng

VIP III

300

7

>=95%

>=5*